Vaeltajat (18-22v.)

Lippukunnassa ei suoriteta vaeltajaohjelmaa. Vaeltajat toimivat vastuutehtävissä ja ovat apuna erilaisissa projekteissa.